ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Επιλέξτε μια από τις παρακάτω υπηρεσίες:

Διπλώματα Έκδοση νέου τύπου διπλωμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης Μετατροπή από επαγγελματική άδεια οδήγησης σε ερασιτεχνική Επέκταση άδειας μοτοσυκλέτας Ανανεώσεις διπλωμάτων
Αντίγραφο λόγω κλοπής, απώλειας ή φθοράς Άρση περιορισμών στις επαγγελματικές άδειες οδήγησης Έκδοση ή ανανέωση ειδικής άδεια ΤΑΞΙ Εκπαίδευση Επανεκπαίδευση

Μάθετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται,
επιλέγοντας την κατηγορία που σας ενδιαφέρει: