ΑΡΧΙΚΗ

Η Σχολή

Η σχολή οδηγών Δημόπουλος Γιώργος ιδρύθηκε με κύριο γνώμονα την εκπαίδευση των πολιτών στην κυκλοφοριακή αγωγή και την προετοιμασία αυτών για την έκδοση όλων των διπλωμάτων οδήγησης. Οι σύνθετες και δύσκολες συνθήκες οδήγησης που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι των μεγαλουπόλεων απαιτούν την άψογη γνώση λειτουργίας του οχήματος, την πιστή τήρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος. Η σχολή μας παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης θεωρίας και πρακτικής σε άριστο περιβάλλον, για όλους τους τύπους των διπλωμάτων. Για περισσότερες πληροφορίες οδηγηθείτε στην λίστα υπηρεσιών.

Υπηρεσίες

Επιλέξτε μια από τις παρακάτω υπηρεσίες:

Διπλώματα Έκδοση νέου τύπου διπλωμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης Μετατροπή από επαγγελματική άδεια οδήγησης σε ερασιτεχνική Επέκταση άδειας μοτοσυκλέτας Ανανεώσεις διπλωμάτων
Αντίγραφο λόγω κλοπής, απώλειας ή φθοράς Άρση περιορισμών στις επαγγελματικές άδειες οδήγησης Έκδοση ή ανανέωση ειδικής άδεια ΤΑΞΙ Εκπαίδευση Επανεκπαίδευση

Μάθετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται, επιλέγοντας παρακάτω την κατηγορία που σας ενδιαφέρει: