Μετατροπή άδειας οδήγησης από επαγγελματική σε ερασιτεχνική

Δικαιολογητικά:

√ Ποσό παραβόλου για την εκτύπωση του διπλώματος 30€

• Το παράβολο θα πρέπει να εκδοθεί ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου στο taxisnet ή στα ΚΕΠ.

√ Φωτοτυπία ταυτότητας για ιθαγενείς ή διαβατήριο και άδεια παραμονής για αλλοδαπούς

√ ΑΦΜ

√ Υπάρχον δίπλωμα

√ Δύο (2) φωτογραφίες διπλώματος ειδικών προδιαγραφών (4Χ6 εκατοστά έγχρωμες, χωρίς γυαλιά)

√ Αίτηση —Υπεύθυνη δήλωση (επικυρωμένα)