Δίπλωμα για Λεωφορείο

Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει συμπληρωμένο το 21ο έτος της ηλικίας του, να είναι κάτοχος διπλώματος αυτοκινήτου και να παρακολουθήσει υποχρεωτικά τουλάχιστον 7 ώρες θεωρητικής εκπαίδευσης και 10 ώρες πρακτικής εκπαίδευσης. Εφόσον, διαθέτει δίπλωμα οδήγησης φορτηγού τότε είναι υποχρεωμένος να παρακολουθήσει τουλάχιστον 6 ώρες πρακτικής εκπαίδευσης.

Επιλέξτε άλλη κατηγορία:

Δίπλωμα για Μηχανή Δίπλωμα Αυτοκινήτου Δίπλωμα για Φορτηγό Δίπλωμα για Μεγάλα Φορτηγά