Δίπλωμα για Αυτοκίνητο

Αυτοκίνητα επιβατικά μέχρι 9 θέσεις και μικτό βάρος μέχρι 3,5 τόνους

Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει συμπληρωμένο το 18ο έτος της ηλικίας του και να παρακολουθήσει υποχρεωτικά τουλάχιστον 21 ώρες θεωρητικής εκπαίδευσης και 20 ώρες πρακτικής εκπαίδευσης. Εφόσον, διαθέτει δίπλωμα μοτοσυκλέτας τότε είναι υποχρεωμένος να παρακολουθήσει τουλάχιστον 16 ώρες πρακτικής εκπαίδευσης.

Επιλέξτε άλλη κατηγορία:

Δίπλωμα για Μηχανή Δίπλωμα για Φορτηγό Δίπλωμα για Λεωφορείο Δίπλωμα για Μεγάλα Φορτηγά