Δίπλωμα για Αρθρωτό-Νταλίκα

Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει συμπληρωμένο το 21ο έτος της ηλικίας του, να είναι κάτοχος διπλώματος φορτηγού και να παρακολουθήσει υποχρεωτικά 8 ώρες πρακτικής εκπαίδευσης.

Επιλέξτε άλλη κατηγορία:

Δίπλωμα για Μηχανή Δίπλωμα Αυτοκινήτου Δίπλωμα για Φορτηγό Δίπλωμα για Λεωφορείο