Δίπλωμα για Μοτοσυκλέτα

Κατηγορία μικρή (έως 25Kw)

Η κατηγορία αυτή αφορά μοτοσυκλέτες μέχρι 25Kw (ή περίπου 34hp) και χωρίζεται σε μοτοσυκλέτες με συμπλέκτη και χωρίς συμπλέκτη. Αφορά νέους οδηγούς μοτοσυκλέτας που θέλουν να μάθουν οδήγηση σε μια πιο εύκολη μοτοσυκλέτα. Με αυτό το δίπλωμα ο εκπαιδευόμενος μπορεί μετά από δύο έτη να αναβαθμιστεί στη μεγαλύτερη κατηγορία χωρίς να δώσει εξετάσεις.

Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει συμπληρωμένο το 18ο έτος της ηλικίας του και να παρακολουθήσει υποχρεωτικά τουλάχιστον 11 ώρες θεωρητικής εκπαίδευσης, εφόσον έχει ήδη δίπλωμα αυτοκινήτου ή 32 ώρες θεωρητικής εκπαίδευσης εφόσον δε διαθέτει δίπλωμα αυτοκινήτου. Επίσης, απαιτείται υποχρεωτική πρακτική εκπαίδευση σε πίστα και σε δημόσιο δρόμο συνολικής διάρκειας 10 ωρών.

Κατηγορία μεγάλη (ανεξαρτήτου ιπποδύναμης)

Η κατηγορία αυτή αφορά όλες τις μοτοσυκλέτες. Αφορά είτε νέους οδηγούς μοτοσυκλέτας που θέλουν είτε οδηγούς που διαθέτουν τη παραπάνω κατηγορία μοτοσυκλέτας και επιθυμούν να το αναβαθμίσουν πριν περάσουν τα δύο έτη.

Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει συμπληρωμένο το 18ο έτος της ηλικίας του και να παρακολουθήσει υποχρεωτικά τουλάχιστον 11 ώρες θεωρητικής εκπαίδευσης, εφόσον έχει ήδη δίπλωμα αυτοκινήτου ή 32 ώρες θεωρητικής εκπαίδευσης εφόσον δε διαθέτει δίπλωμα αυτοκινήτου. Επίσης, απαιτείται υποχρεωτική πρακτική εκπαίδευση σε πίστα και σε δημόσιο δρόμο συνολικής διάρκειας 10 ωρών.

Εφόσον, ο υποψήφιος έχει δίπλωμα οδήγησης μοτοσυκλέτας μικρής κατηγορίας, τότε θα πρέπει να παρακολουθήσει τουλάχιστον 4 ώρες πρακτικής εκπαίδευσης.

Επιλέξτε άλλη κατηγορία:

Δίπλωμα Αυτοκινήτου Δίπλωμα για Φορτηγό Δίπλωμα για Λεωφορείο Δίπλωμα για Μεγάλα Φορτηγά