Δίπλωμα για Φορτηγό

Φορτηγά οχήματα με απεριόριστο φορτίο

Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει συμπληρωμένο το 21ο έτος της ηλικίας του, να είναι κάτοχος διπλώματος οδήγησης αυτοκινήτου και να παρακολουθήσει υποχρεωτικά τουλάχιστον 7 ώρες θεωρητικής εκπαίδευσης και 10 ώρες πρακτικής εκπαίδευσης.

Φορτηγά οχήματα μέχρι 7,5 τόνους

Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει συμπληρωμένο το 18ο έτος της ηλικίας του, να είναι κάτοχος διπλώματος οδήγησης αυτοκινήτου και να παρακολουθήσει υποχρεωτικά τουλάχιστον 7 ώρες θεωρητικής εκπαίδευσης και 10 ώρες πρακτικής εκπαίδευσης.

Με τη συμπλήρωση του 21ου έτος της ηλικίας του ο οδηγός μπορεί να αναβαθμίσει το δίπλωμα του σε απεριορίστου φορτίου.

Επιλέξτε άλλη κατηγορία:

Δίπλωμα για Μηχανή Δίπλωμα Αυτοκινήτου Δίπλωμα για Λεωφορείο Δίπλωμα για Μεγάλα Φορτηγά