Αντίγραφο λόγω κλοπής, απώλειας ή φθοράς

Κλοπή ή απώλεια

Σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας της άδειας οδήγησης και όχι παρακράτησης από δημόσιο ή δημοτικό φορέα, γίνεται νέα έκδοση εφόσον προσκομιστούν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

παράβολο χαρτόσημου 9,02€

παράβολο 30€ για την εκτύπωση της άδειας

Επικυρωμένη φωτοτυπία ταυτότητας για ιθαγενείς ή διαβατήριο και άδεια παραμονής για αλλοδαπούς

ΑΦΜ

2 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου

 Aίτηση εκτύπωσης (επικυρωμένη)

Αίτηση —Υπεύθυνη δήλωση (επικυρωμένα)

 

Φθορά

Ένα φθαρμένο δίπλωμα θα πρέπει να αντικατασταθεί για να μπορεί να γίνεται αποδεκτό από τις ενδιαφερόμενες υπηρεσίες και εταιρείες (π.χ. ενοικίασης αυτοκινήτων). Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα ακόλουθα:

παράβολο χαρτόσημου 9,02€

παράβολο 30€ για την εκτύπωση της άδειας

Επικυρωμένη φωτοτυπία ταυτότητας για ιθαγενείς ή διαβατήριο και άδεια παραμονής για αλλοδαπούς

ΑΦΜ

Δίπλωμα

ΑΦΜ

2 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου

 Aίτηση εκτύπωσης (επικυρωμένη)

Αίτηση —Υπεύθυνη δήλωση (επικυρωμένα)