Ανανεώσεις διπλωμάτων

Η ανανέωση είναι υποχρεωτική για όλους τους κατόχους ερασιτεχνικής άδειας οδήγησης ΙΧ ή άδειας οδήγησης μοτοσυκλέτας που έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους και κάθε 3 έτη μετά από κάθε ανανέωση του άδειας οδηγήσεώς τους. Επίσης, για τους κατόχους επαγγελματική άδειας οδήγησης η ανανέωση είναι υποχρεωτική κάθε 5 χρόνια. Εξαίρεση αποτελούν όσοι κάτοχοι άδειας οδήγησης έχουν ιδιαίτερη εντολή από ιατρούς για συχνότερη ανανέωση, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις η εξέταση για ανανέωση παραπέμπεται στην Δευτεροβάθμια Ιατρική Επιτροπή του υπουργείου.

Δικαιολογητικά:

Έκδοση παραβόλου χαρτοσήμου για την ανανέωση διπλώματος οδήγησης (18€)

Έκδοση παραβόλων ανανέωσης (50€) και εκτύπωσης (30€)  άδειας οδήγησης

•Τα παράβολα θα πρέπει να εκδοθούν ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής του στο taxisnet ή στα ΚΕΠ.

 Φωτοτυπία ταυτότητας για ιθαγενείς ή διαβατήριο και άδεια παραμονής για αλλοδαπούς.

ΑΦΜ

Υπάρχον δίπλωμα

Αποδεικτικό είσπραξης δημόσιου ταμείου

Δύο (2) φωτογραφίες διπλώματος ειδικών προδιαγραφών (4Χ6 εκατοστά έγχρωμες, χωρίς γυαλιά)

Αίτηση —Υπεύθυνη δήλωση (επικυρωμένα)

Βιβλιάριο ασθενείας, εάν δεν υπάρχει ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσκομίσει δύο πιστοποιητικά υγείας (ένα παθολόγου και ένα οφθαλμίατρου) με τις νόμιμες αποδείξεις της επίσκεψης των γιατρών