Άρση περιορισμών στις επαγγελματικές άδειες οδήγησης

Άρση περιορισμών στους επιτρεπόμενους τόνους για την κατηγορία Γ’ (κωδ. 074—7,5 τόνοι)

Παράβολο Εθνικής Τραπέζης αξίας 30€

Επικυρωμένη φωτοτυπία ταυτότητας για ιθαγενείς ή διαβατήριο και άδεια παραμονής για αλλοδαπούς

ΑΦΜ

Υπάρχον δίπλωμα

Φάκελος διεκπεραίωσης

2 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου

Αίτηση— Υπεύθυνη δήλωση (επικυρωμένα)

Άρση περιορισμού για περιορισμένη ακτίνα χιλιομέτρων για την κατηγορία Δ’ (κωδ. 114)

Παράβολο Εθνικής Τραπέζης αξίας 30€

Επικυρωμένη φωτοτυπία ταυτότητας για ιθαγενείς ή διαβατήριο και άδεια παραμονής για αλλοδαπούς

ΑΦΜ

Υπάρχον δίπλωμα

Ένσημα ως οδηγός για τουλάχιστον ένα χρόνο

Επικυρωμένη φωτοτυπία της αδείας κυκλοφορίας του οχήματος που απασχολούνταν ως επαγγελματίας οδηγός

Επικυρωμένη υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη που τον απασχολούσε ως επαγγελματία οδηγό, στην οποία θα αναγράφεται ο αριθμός του οχήματος που απασχολούνταν καθώς και το χρονικό διάστημα για το οποίο τον απασχολούσε

Φάκελος διεκπεραίωσης

2 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου

Αίτηση — Υπεύθυνη δήλωση (επικυρωμένα)