Επέκταση άδειας μοτοσυκλέτας

Δικαιολογητικά

Παράβολο Εθνικής Τραπέζης αξίας 30€

Επικυρωμένη φωτοτυπία ταυτότητας για ιθαγενείς ή διαβατήριο και άδεια παραμονής για αλλοδαπούς

ΑΦΜ

πάρχον δίπλωμα

Φάκελος διεκπεραίωσης

2 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου

Αίτηση— Υπεύθυνη δήλωση (επικυρωμένα)