Αρθρωτό – Νταλίκα (Κατηγορία Γ & Ε)

Δικαιολογητικά Κατηγορίας Γ & Ε

Δικαίωμα οδήγησης για νταλίκα: Εκδίδεται μόνο από άτομα που έχουν στην κατοχή τους δίπλωμα κατηγορίας Γ΄ (φορτηγό). Υποχρεωτικά μαθήματα: 8 ώρες πρακτικά και η παράσταση.

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  • Φωτοτυπία ταυτότητας ή άδεια παραμονής
  • Φωτοτυπία διπλώματος
  • Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου (4Χ6 cm)
  • ΑΦΜ
  • Υπεύθυνη δήλωση τύπου Μ62 (δίνεται στη σχολή)
  • Αίτηση εκτύπωσης (δίνεται στη σχολή)
  • Παράβολο των 30 ευρώ από την Εθνική Τράπεζα για νέου τύπου διπλώματος
  • Παράβολο δημοσίου ταμείου (εφορία) των 108 ευρώ
  • Παράβολο των 10 ευρώ από την Εθνική Τράπεζα για τη συμμετοχή στις εξετάσεις