Εκπαίδευση

Η Σχολή μας παρέχει εκπαίδευση θεωρίας και πρακτικής για όλες τις κατηγορίες διπλωμάτων.

Για την πρακτική σας εκπαίδευση διαθέτουμε καινούργια οχήματα (όλα μοντέλα του 2010) σε άψογη κατάσταση. Ενώ για την θεωρητική σας εκπαίδευση οι υποδομές μας διαθέτουν τα πιο σύγχρονα οπτικό-ακουστικά μέσα, με ειδικά προγράμματα σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές που παρακολουθούν την πρόοδο σας και βελτιώνουν την ικανότητα σας.

Διπλώματα όλων των κατηγοριών

Ερασιτεχνικά και επαγγελματικά διπλώματα όλων των κατηγοριών και οχημάτων.

 

Επιλέξτε μια από τις παρακάτω κατηγορίες:

Δίπλωμα για Μηχανή Δίπλωμα Αυτοκινήτου Δίπλωμα για Φορτηγό Δίπλωμα για Λεωφορείο Δίπλωμα για Μεγάλα Φορτηγά